Historie

Stesi ApS hed oprindelig Gartneriet Krogager og blev grundlagt i 1772. Et jordbrug, der kan føres så lang tid tilbage, har selvfølgelig gennemgået en revolution, især i de forløbne 150 år fra korn- og husdyrdrift til frilands- og nu drivhusgartneri. I begyndelsen kørte man på torvet med hest og vogn og solgte afgrøderne, hvor produkterne nu bliver hentet og eksporteret til hele Europa. s

Stesi ApS, der i dag ejes af Henning og Steffen Schmidt, blev i januar 1969 købt af Henning og Irene Schmidt under navnet Krogager. Steffen Schmidt købte i januar 2006 Anderuphave, hvorefter Gartneriet Krogager og Anderuphave blev "døbt om" til Stesi Aps, og sønnen Steffen, iøvrigt som 8. slægtsled fra Krogager, blev medindehaver.